PREVERITEV SKLADNOSTI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA »SJO1« ZA PARCELE *22, 553/1, 553/3, 554/3, 554/4 IN 807/1; VSE K.O. 356 SAKUŠAK

4. 4. 2024 Darja G. (Občinska uprava) 150