Vloga vaškega odbora o financiranju dejavnosti vaških odborov v občini Juršinci

Opis postopka