Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavb. zemljišča na območju EUP SJ 01, na delih zemljišča s parc. št. 269/1 in 269/2, obe k.o. Juršinci

12. 3. 2024 Nataša T. (Občinska uprava) 199