DODELITEV SREDSTEV ZA ZAGOTOVITEV OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN PRIZADETIM V AVGUSTOVSKIH POPLAVAH (ROK: 28.8.2023)

6. 8. 2023 46