SKLEP O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2023

27