SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE JURŠINCI V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2023

19