SUŠA 2022- ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV ZARADI SUŠE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH V OBČINI JURŠINCI

11