POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKE IN ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KI BODO 23. 10. 2022

13