JAVNI POZIV ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PRI OŠ JURŠINCI ZA SEZONO 2022/23

10