OBVESTILO O USPEŠNO ZAKLJUČENEM NATEČAJNEM POSTOPKU

15