SKLEP O PODALJŠANJU ROKA ZA IZDAJO SKLEPA IZ JR KULTURA 2022 ŠT. 410-63/2022-22

22