SKLEP O PODALJŠANJU ROKA ZA IZDAJO SKLEPA IZ JR SOCIALNO – HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2022 ŠT. 410-62/2022-16

12