JAVNA PREDSTAVITEV NAČRTA ZIR IN OSNUTEK NAČRTA ZIR

14