NOVI PODRAČUNI (-TRR) OBČINE JURŠINCI (OD 1. 6. 2022 DALJE)

8