RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE JURŠINCI V LETU 2022

11