JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JURŠINCI V K.O. MOSTJE, Z DNE 19. 11. 2021

11