JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JURŠINCI V K.O. ZAGORCI, Z DNE 27. 10. 2021

20