POROČILO O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA, OKTOBER 2021

6