NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM, IN SICER DEL ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 191/3, K.O. JURŠINCI

4