NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. ŠT. 36/1, K.O. JURŠINCI

6