INFORMACIJA O JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE MLAJŠE OD 65 LET

6