MOŽNOSTI KONČNIH UPORABNIKOV ZA DOSTOP DO ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA IN V PRIMERU NEDELOVANJA STORITEV ALI NEDOSTOPNOSTI INTERNETA

8