PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JURŠINCI V LETU 2020 - PRODAJA NEPREMIČNIN V K.O. ZAGORCI

13