OBJAVA JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

7