OBVESTILO O JAVNEM POZIVU ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU NA PTUJU

8