JAVNO NAZNANILO O JAVNI OBJAVI POBUDE ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA PRENOSNI PLINOVOD R15/1 LJUTOMER–KIDRIČEVO

6