PREKLIC ODREDBE O PREPOVEDI OBRATOVANJA VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN IN ODREDBE O PREPOVEDI ZBIRANJA NA VSEH JAVNIH IN JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠINAH

9