OBČINA JURŠINCI OBJAVLJA JAVNI POZIV ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PRI OŠ JURŠINCI V SEZONI 2019/20

9