SKLEP O UGOTOVITVI GLEDE STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JURŠINCI, DRUGE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE

6
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog