JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JURŠINCI, DRUGE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE

4