JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JURŠINCI PRODAJA NEPREMIČNIN V K.O. KUKAVA

19