INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VLOŽITEV KANDIDATUR ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET - LV 2018

25