USMERITVE ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV, NEDELJA 18. NOVEMBER 2018

6