ODLOK O NAČINU IN POGOJIH PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE V OBČINI JURŠINCI

13