JAVNI POZIV POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI TER OBČANOM ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN ČLANOV VOLILNIH ODBOROV TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV

6