SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ NA OBMOČJU OBČINE JURŠINCI

4