SKLEP O UGOTOVITVI NAJMANJŠEGA ŠTEVILA VOLIVCEV, KI LAHKO NA REDNIH LOKALNIH VOLITVAH V LETU 2018 S PODPISOVANJEM DOLOČIJO KANDIDATURO ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JURŠINCI IN KANDIDATURO ZA ŽUPANA OBČINE JURŠINCI

7