IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JURŠINCI

5