IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JURŠINCI

9