POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JURŠINCI

9