SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE JURŠINCI, DRUGE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

15