ODLOČBA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

5