SEZNANITEV S SKLEPOM O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE JURŠINCI V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2018

16