Na vsebino

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovati.

Poleg tega župan predvsem:

  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
  • določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja, za kar lahko pooblasti tudi direktorja občinske uprave,
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

Župan v skladu z zakonom tudi odloča o zadevah, prenesenih na občino iz državne pristojnosti.

 

 Župan Občine Juršinci: Robert Horvat (mandatno obdobje 2022-2026)

Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Najprej se vam iskreno zahvaljujem za vso izkazano podporo na lokalnih volitvah, za zaupanje, za vaš glas, s katerim sem  postal župan naše prečudovite občine. Z udeležbo na volitvah in vašo izbiro kandidatov za občinski svet ste pokazali, da si želite »novih« ljudi, svežih idej. Naša naloga in dolžnost je, da se trudimo in delamo odgovorno, strpno, v dialogu  in sodelovanju. Pobude vaščanov in želje posameznikov morajo biti slišane, saj  lahko le tako tehtamo več možnih rešitev in v ospredje postavljamo skupno dobro in mnenje večine. Zavedam se, da ne bom mogel vsem ustreči in uresničiti vseh želja. Naša naloga, naloga vseh nas je gledati v dobrobit lokalne skupnosti pred osebnimi interesi.

Projekti morajo biti transparentni, javni in odprti na pobude ter predloge občanov. Osredotočeni moramo biti na razvoj in napredek občine. Vsi, prav vsi, od župana, občinske uprave, svetnikov, odbornikov in vseh občanov, moramo dati svoj kamenček v mozaik razvoja in dobrih odnosov v našem kraju, saj smo ena velika družina. V preteklosti je bilo v naši občini veliko narejenega, saj imamo vso osnovno infrastrukturo v domačem kraju, zato se zahvaljujem dosedanjemu  županu Alojzu Kaučiču in preteklim sestavom občinskega sveta za ves trud in delo, ki so ga vložili v postavitev in razvoj naše občine. Naša dolžnost je, da z doseženim  skrbno ravnamo, da delo nadaljujemo ter pridobljene dobrine in objekte obnavljamo in nadgrajujemo.  

Vsi skupaj se zavedamo, da so pred nami težki časi, saj epidemija covid noče in noče popustiti, inflacija in z njo podražitve cen hrane, energentov ter drugih življenjskih potrebščin letijo v nebo in jim z vojnimi žarišči na pragu Evrope ni videti hitrega konca. Verjamem in sem prepričan, da nas je zgodovina nekaj naučila in da smo ljudje toliko razumni, da ne bomo zašli v vojne konflikte večjih razsežnosti, ki prinesejo trpljenje in grozoto.

Povabim vas, da skupaj gradimo dobre medsebojne odnose, stremimo k razumevanju, strpnosti, povezanosti. Le tako bomo močni. Začnimo v krogu družine, sosedstva, vasi in širše lokalne skupnosti. To naj bo naša naloga  v prihodnje.  

V naši občini imamo veliko društev, ki poleg osnovne dejavnosti opravljajo pomembno vlogo povezovanja vaščanov. Naj bo naloga slehernega od nas: postati društveno dejaven, najti svoje močno področje, uresničevati interes in sanje, obogatiti življenje sebi in drugim, motivirati mlade za vključevanje v aktivnosti. Nuditi materialno in administrativno pomoč društvom ter stremeti k njihovemu povezovanju in sodelovanju v različnih projektih in prireditvah, pa je skrb župana in »občinske ekipe.«   

Zakorakali smo v december, ki mu rečemo tudi »veseli mesec«, saj predstavlja konec in začetek, slovo in upanje. Upanje in vero v novo. Povabim vas, da si v decembru vzamete čas za drugega, čas za druženje ob božično-novoletnih stojnicah, da obiščete prireditve, ki jih pripravljajo društva, otroci šole in vrtca.

 

Voščim vam vesele, zadovoljne ter blagoslovljene božične in novoletne praznike. V novem letu vam želim obilo zdravja, sreče, uspeha in osebnega zadovoljstva.

 

Božič je rojstvo, začetek, nova pot –  zame, za vse nas. 

Naj nam prinese mir, vero in modrost na skupni poti.

 

Župan Robert Horvat

Go to top