Javno naročilo: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Juršinci za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021.

21. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU« ZA UČENCE OSNOVNIH IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL

Organizacijski odbor za izvedbo 21. medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« v Občini Juršinci, razpisuje 21. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU« ZA UČENCE OSNOVNIH IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL.

Javno naročilo »Rekonstrukcija cest v Občini Juršinci«.

Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za: Rekonstrukcija cest v Občini Juršinci.

Go to top