21. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU« ZA UČENCE OSNOVNIH IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL

Organizacijski odbor za izvedbo 21. medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« v Občini Juršinci, razpisuje 21. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU« ZA UČENCE OSNOVNIH IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL.

Javno naročilo »Rekonstrukcija cest v Občini Juršinci«.

Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za: Rekonstrukcija cest v Občini Juršinci.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2018

Občina Juršinci na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu objavlja Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2018

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DE MINIMIS POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Občina Juršinci na podlagi Pravilnika o dodeljevanju de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci v obdobju 2015 – 2020 in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018 objavlja Javni razpis za dodelitev de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v občini juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI, PRIREDITEV IN PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018 in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA PEVSKIH ZBOROV V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje delovanja pevskih zborov v občini Juršinci v letu 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNE DEJAVNOSTI OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2018

Občina Juršinci objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v občini Juršinci, Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018 in na podlagi Letnega programa kulture Občine Juršinci za leto 2018, Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JURŠINCI V LETU 2018

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Juršinci, Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Letnega programa športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2018 in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Juršinci in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti Občine Juršinci in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti za leto 2018.

JAVNO NAROČILO - MODERNIZACIJA IN REKONSTRUKCIJA CEST V OBČINI JURŠINCI

Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za,

Modernizacija in rekonstrukcija cest v Občini Juršinc.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

OBČINA JURŠINCI objavlja na podlagi Zakona o javnih financah), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnov cerkva v občini Juršinci za leto 2018.

NA VRH