Na vsebino
Šifra PU Dosedanji podračun Novi podračun 1.6.2022 Naziv Tip podračuna
7541 012424420309168 011004420309142 UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJANJ IN DRUGO - OBČINSKE JFP-A
7541 012424420321681 011004420321655 DRUGE PRISTOJBINE JFP-A
7541 012424420324785 011004420324759 OBČINSKE TAKSE - OD PRAVNIH OSEB JFP-A
7541 012424420326822 011004420326893 OBČINSKE TAKSE - OD FIZIČNIH OSEB IN ZASEBNIKOV JFP-A
7541 012424420355146 011004420355120 UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ - OBČINSKE JFP-A
7541 012424420360093 011004420360067 ZAMUDNE OBRESTI OD UPRAVNIH TAKS JFP-A
7541 012424420515002 011004420515073 NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA JFP-A
7541 012424420566897 011004420566871 GLOBE ZA PREKRŠKE, S KATERIMI SE KRŠIJO PREDPISI OBČINE JFP-A
7541 012424420567382 011004420567356 DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH - NA RAVNI OBČIN JFP-A
7541 012424420612196 011004420612170 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - OBČINSKIH ORGANOV IN OBČINSKE UPRAVE JFP-A
7541 012424420622866 011004420622840 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE JFP-A
7541 012424422701091 011004422701065 DOHODNINA - OBČINSKI VIR JFP-C
7541 012424423206267 011004423206241 TURISTIČNA TAKSA JFP-B
7541 012424423208304 011004423208375 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA (KOT PRIHODEK OBČINE) JFP-A
7541 012424423209953 011004423209927 ZAMUDNE OBRESTI OD OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA (KOT PRIHODEK OBČINE) JFP-B
7541 02424425008527 011004425008598 POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STROŠKI OBČINSKEGA ORGANA NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH JFP-A
7541 012424426223355 011004426223329 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV JFP-A
7541 012424426224907 011004426224978 ZAMUDNE OBRESTI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV JFP-A
7541 012424426230339 011004426230313 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ, KI PRIPADAJO OBČINI JFP-A
7541 012424426230436 011004426230410 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ, KI PRIPADAJO OBČINI - ZAMUDNE OBRESTI JFP-A
7541 012424426234607 011004426234678 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO - ZAMUDNE OBRESTI, KI PRIPADAJO OBČINAM JFP-A
7541 012424426235577 011004426235551 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO (KI PRIPADAJO OBČINI) JFP-A
7541 012424426236547 011004426236521 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ (Z DRŽAVNE RAVNI, KI PRIPADAJO OBČINI) JFP-A
7541 012424426237517 011004426237588 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO, KI PRIPADAJO OBČINAM JFP-A
7541 012424428331262 011004428331236 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV (KOT PRIHODEK OBČINE) JFP-C
7541 012428440515005 011008444425049 NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA JFP-A
7541 012428450000053 011008459576643 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA - OBČINA JURŠINCI JFP-A
7541 012428884420082 011008884420056 PREHODNI DAVČNI PODRAČUN – OBČINA JURŠINCI JFP-A
7541 012420100016953 011000100004220 OBČINA JURŠINCI OSN
6543 012426030654377 011006008368213 OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI OSN
Go to top