Na vsebino

JAVNO NAZNANILO

o javni objavi študije variant / utemeljitve rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo obveščata javnost

o javni razgrnitvi študije variant / utemeljitve rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci do 15. aprila 2022.

Javna obravnava bo za občini Juršinci in Dornava potekala  v sredo, 30. 3. 2022 s pričetkom ob 18.30 v Gasilskem kulturnem domu Polenšak, Polenci 42, 2257 Polenšak

                                                                                             

Javno naznanilo

javno naznanilo.pdf

 

 

Go to top