Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021, Občina Juršinci objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci prodaja nepremičnin v k. o. Mostje.

Več informacij najdete pod Javni razpisi, naročila in objave.

Go to top