Na vsebino

Evropska komisija vabi: Konferenca o prihodnosti Evrope

 

Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.

 

K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh družbenih okolij, še posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne in kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.

 

Kako se lahko vključite?

 

 • Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope
  • Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa računalnik avtomatično prevede v izbran EU jezik.
  • Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel

 

 • Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje

 

 • Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope
  • Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem

 

 • Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti Evrope
  • Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali prek spleta: pogovor, debata, srečanje…
  • Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki se dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.
  • Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za spoštljivo vseevropsko

 

 •  Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci podali na dogodku
  • Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT informacijske točke v šestih slovenskih

 

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami?

Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov konference.

 

Več na spletu: 

 

Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

 

Priloga:
Konferenca_o_prihodnosti_Evrope_-_prispevek.pdf

Go to top