Na vsebino

Občinska volilna komisija Občine Juršinci je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, zaradi odstopa, na svoji 7. redni seji, dne 16. 7. 2021, sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci.

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2021.

Vse informacije bodo objavljene pod rubriko Lokalne volitve 2018 - Nadomestne volitve 2021

Go to top