Na vsebino

Na podlagi 52. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sklepa Občinskega sveta z dne 29.3.2021 objavlja

namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino parc. 897, k.o. Kukava (374), kmetijsko zemljišče v izmeri 665 m². Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. Ponudbena cena je 665,00 EUR brez DDV (1,00 EUR/m2). Kupec nosi tudi stroške davkov, stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Vse zainteresirane vabimo, da do 14. maja 2021, do 9.00 ure podajo pisne ponudbe na naslov Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci z navedbo točnega naziva in naslov kupca, matično in davčno številko ter številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Več informacij v priponki.

Priponka:

Go to top